Hadi artık yeter

Arkandan su döktüm ya sen giderken; ondan mı gözyaşım bunca sel? Hadi artık yeter. Su gibi gittin; nefes gibi gel.